Gå til indhold

Genoptagelse på ulovbestemt grundlag

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan genoptage din sag på ulovbestemt grundlag, når særlige betingelser er opfyldt.

Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke kan genoptage din sag efter arbejdsskadeloven, undersøger de, om de kan genoptage din sag på ulovbestemt grundlag. 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan genoptage din sag på ulovbestemt grundlag, hvis:

  • der kommer nye oplysninger af så væsentlig betydning, at der er en vis sandsynlighed for, at din sag ville have fået et andet resultat, hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring havde haft oplysningerne i forbindelse med den oprindelige afgørelse, eller
  • der sker en væsentlig ændring med tilbagevirkende kraft af de retlige forhold, som den oprindelige afgørelse blev afgjort efter, eller
  • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i forbindelse med den oprindelige afgørelse begik væsentlige sagsbehandlingsfejl.

Bevisbyrde

Du har bevisbyrden for, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan genoptage din sag på ulovbestemt grundlag.

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har genoptaget din sag, gælder de sædvanlige bevisbyrderegler for de forskellige spørgsmål.

Læs om arbejdsskader på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside

Sidst opdateret 07.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring