Gå til indhold

Godtgørelse for varigt mén

Du kan få godtgørelse for varigt mén, hvis din arbejdsskade har medført et varigt mén på mindst 5 procent.

Godtgørelse for varigt mén er kompensation for indskrænkninger i din daglige livsførelse, som din arbejdsskade har medført. Dit varige mén skal mindst være 5 procent.

Ved vurderingen af dit varige mén er udgangspunktet den vejledende méntabel. 

Læs om den vejledende méntabel på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside

Bevisbyrde 

Du har bevisbyrden for, at du har et varigt mén.

Hvis det er dokumenteret, at du har et varigt mén, anser Arbejdsmarkedets Erhvervssikring dette for at være en følge af din arbejdsskade, medmindre overvejende sandsynlighed taler herimod. Det betyder, at det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der har bevisbyrden, hvis de vil nedsætte din godtgørelse for varigt mén. 

Læs om arbejdsskader på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside

Sidst opdateret 07.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring