Gå til indhold

Erhvervssygdomme

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan anerkende din erhvervssygdom som en arbejdsskade, når du opfylder nogle bestemte krav.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan anerkende din erhvervssygdom som en arbejdsskade enten inden for eller uden for fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Fortegnelsen over erhvervssygdomme er en liste over sygdomme, hvor der er en dokumenteret sammenhæng mellem påvirkning og sygdom.

Om at anerkende inden for fortegnelsen over erhvervssygdomme

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan anerkende en erhvervssygdom som en arbejdsskade inden for fortegnelsen over erhvervssygdomme, hvis:

  • din sygdom er på erhvervssygdomsfortegnelsen, og 
  • du har været udsat for de relevante belastninger.

Bevisbyrde inden for fortegnelsen over erhvervssygdomme

Du har bevisbyrden for, at du lider af den anmeldte sygdom, og at du opfylder betingelserne i fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Hvis du har løftet denne bevisbyrde, og din sygdom står på fortegnelsen over erhvervssygdomme, er der en formodning om, at din sygdom skyldes dit arbejde.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal derfor anerkende din sygdom som en arbejdsskade, medmindre der er forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end de arbejdsmæssige.

Om at anerkende uden for fortegnelsen over erhvervssygdomme

Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke kan anerkende din sygdom som en arbejdsskade inden for fortegnelsen over erhvervssygdomme, kan de eventuelt anerkende sygdommen som en arbejdsskade uden for erhvervssygdomsfortegnelsen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan anerkende din sygdom som en arbejdsskade uden for fortegnelsen over erhvervssygdomme, hvis:

  • der findes generel medicinsk dokumentation for en sammenhæng mellem din arbejdsbelastning og udviklingen af din sygdom, eller
  • det kan dokumenteres, at din sygdom må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art.

Erhvervssygdomsudvalget

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal forelægge din sag for Erhvervssygdomsudvalget, før de eventuelt kan anerkende din sygdom som en arbejdsskade uden for fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring forelægger kun din sag for Erhvervssygdomsudvalget, hvis de skønner, at der er mulighed for, at din sygdom vil kunne anerkendes som en arbejdsskade uden for fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Bevisbyrde uden for fortegnelsen over erhvervssygdomme

Der gælder et særligt kvalificeret/skærpet beviskrav ved vurderingen af, om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan anerkende din sygdom som en arbejdsskade uden for fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Du har derfor bevisbyrden for, at:

  • du lider af den anmeldte sygdom, og
  • du har været udsat for særlige og belastende arbejdsforhold, og 
  • der er årsagssammenhæng mellem din sygdom og arbejdets særlige art.

Regler

Der er to fortegnelser over erhvervssygdomme. Den ene gælder for sygdomme anmeldt fra 1. januar 2005. Den anden gælder for sygdomme, der er anmeldt før 1. januar 2005. 

Læs om arbejdsskader på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside 

Sidst opdateret 07.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring