Gå til indhold

Afgørelsen

Vi sender en afgørelse til dig, når vi har afgjort din sag.

Hvad kan resultatet af vores afgørelse blive? 

Læs om afgørelsestyper

Hvis vi ændrer størrelsen af din erstatning, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring beregne, hvor meget du skal have udbetalt.

Det er din arbejdsgivers forsikringsselskab, der udbetaler eventuelle erstatninger til dig, og som betaler omkostningerne ved, at vi behandler din sag.

Hvad indeholder afgørelsen i din sag?

Efter ankemødet sender vi et brev med afgørelsen i din sag til sagens parter. 

Det fremgår af afgørelsen, hvilket resultat ankemødet i Ankestyrelsen er kommet frem til.

Derudover fremgår det af afgørelsen, om afgørelsen er truffet i enighed mellem juristen og de beskikkede medlemmer, eller om afgørelsen er truffet af et flertal.

Vi oplyser dig om dette, for at du kan se, hvordan din sag er blevet behandlet. Det har dog ingen betydning for afgørelsens resultat, om afgørelsen er truffet i enighed eller af et flertal.

Det fremgår også af afgørelsen, hvordan vi er nået frem til resultatet, hvilke oplysninger vi har lagt vægt på, og hvilke regler din sag er afgjort efter.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen i din sag, er du velkommen til at kontakte den juridiske sagsbehandler, der har behandlet din sag.

Kan du klage over vores afgørelse?

Ankestyrelsen er den øverste administrative klageinstans på arbejdsskadeområdet. Du kan derfor ikke klage over vores afgørelser til andre.

Du har imidlertid altid mulighed for at få din sag prøvet ved domstolene.

Det koster penge at anlægge sag ved domstolene. Du kan søge om, at du ikke skal betale for en retssag ved domstolene (fri proces). 

Du kan også kontakte Folketingets Ombudsmand, hvis du er utilfreds med vores behandling af sagen. 

Sidst opdateret 30.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring