Gå til indhold
Psykolognævnet
Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Vi har fundet 110 resultater med emnet Psykolognævnet. Viser 11 - 20
Psykolognævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer
Psykolognævnet skal offentliggøre vejledende retningslinjer for de autoriserede psykologers pligter, som fremgår af psykologloven.
Funktionen som undersøger
Autoriserede psykologer skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres rolle som undersøger.
Pligt til at videregive oplysninger
Hvis en psykolog har pligt til at videregive oplysninger eller til at handle i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv, er der ikke tale om et brud på tavshedspligten.
Psykolognævnets praksis
Psykolognævnet har udtalt, at autoriserede psykologer skal udvise særlig agtpågivenhed, så de ikke bevidst eller ved uagtsomhed videregiver oplysninger, som de har fået kendskab til i deres praksis.
Samtykke
En autoriseret psykolog, der udfører undersøgelsesopgaver eller behandling, skal sikre sig, at der er samtykke fra de nødvendige personer, inden psykologen påbegynder sit arbejde.
Oplysningspligten
Som autoriseret psykolog er man forpligtet til at give oplysninger til brug for Psykolognævnets behandling af en sag.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring