Gå til indhold
Psykolognævnet
Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Vi har fundet 57 resultater med emnet Psykolognævnet. Viser 11 - 20
Psykolognævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer
Psykolognævnet skal offentliggøre vejledende retningslinjer for de autoriserede psykologers pligter, som fremgår af psykologloven.
Psykolognævnets afgørelser
Her finder du Psykolognævnets afgørelser om fratagelse af autorisation, alvorlig kritik, skærpet tilsyn og faglige påbud. Vi bemærker, at tegnene ”[….]” , "ooo00ooo" og "<*****>" betyder, at der er fjernet afsnit eller ord fra afgørelserne.
Hvornår udtaler Psykolognævnet alvorlig kritik?
Det er altid en konkret vurdering, om der er grundlag for at udtale alvorlig kritik.
Beskyttelse af titler
Titlerne "psykolog" og "autoriseret psykolog" er beskyttede titler i Danmark.
Autorisationsordning for psykologer
Psykologer kan søge om at blive autoriseret af Psykolognævnet.
Hvis du er uddannet psykolog i udlandet
Hvis du er uddannet inden for psykologi i udlandet, skal du i første omgang søge om at få dine udenlandske kvalifikationer anerkendt af Psykolognævnet, før du kan søge om autorisation som psykolog.
Søg om autorisation
Du skal først sende din ansøgning om autorisation, når du har gennemført den praktiske uddannelse og opfylder betingelserne for at få autorisation.
Om revisorerklæringer
Kun godkendte revisorer, der er tilknyttet en registreret eller statsautoriseret revisionsvirksomhed, kan udføre erklæringsopgaver.
Gebyr for behandling af ansøgning
Det koster 1650 kr. at få behandlet en ansøgning om autorisation som psykolog.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring