Gå til indhold

Artikel:Andelen af spædbørn, der bliver anbragt uden for hjemmet, stiger

Fra 2012 til 2013 steg andelen af kommunernes afgørelser om anbringelse af 0-årige fra 6 procent til 8 procent af det samlede antal afgørelser.

Af fuldmægtig Kristiane Stürup

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, november 2014.

I 2013 traf kommunerne 2.106 afgørelser om anbringelse af 0-17-årige børn og unge uden for hjemmet.  I 166 af afgørelserne vedrørte det 0-årige børn. Det svarer til 8 procent.

Fra 2012 til 2013 steg andelen af kommunernes afgørelser om anbringelse af 0-årige fra 6 procent til 8 procent af det samlede antal afgørelser, som det ses i figur 1.

Andelen af afgørelser om anbringelse af spædbørn var også højere i 2013 end i årene før, hvor andelen var henholdsvis 6 procent og 7 procent.

Figur 1: Afgørelser om anbringelse af 0-årige, 2010-2013, antal og procent

Figur 1: Afgørelser om anbringelse af 0-årige, 2010-2013, antal og procent

Kilde: Ankestyrelsens Anbringelsesstatistik. Særkørsel.

Figur 1: Afgørelser om anbringelse af 0-årige, 2010-2013, antal og procent som excel-ark (excel) (nyt vindue).

14- til 17-årige er den mest anbragte gruppe

De eneste andre aldersgrupper, der i 2013 udgjorde større andele af det samlende antal anbringelser end de 0-årige, var teenagegrupperne fra 14 til 17 år. Her var andelene i 2013 10 procent for de 14-årige, 13 procent for de 15-årige, 16 procent for de 16-årige og 15 procent for de 17-årige.

For at se udviklingen i afgørelser om anbringelse fordelt efter alder for 0-17-årige:

Ankestyrelsens årsstatistik 2013. 

0-årige udgør 60 procent af gruppen 0-3-årige børn i 2013

I 2013 udgjorde kommunernes afgørelser om anbringelse af 0-årige en relativt stor andel af det samlede antal afgørelser om anbringelse af 0-3-årige. Afgørelser om anbringelse af 0-årige udgjorde 60 procent af alle afgørelser om anbringelse af 0-3-årige børn i 2013, som det ses i tabel 1.

Tabel 1: Afgørelser om anbringelse af 0-3-årige fordelt på alder, 2010-2013, antal og procent

 

2010

2011

2012

2013

Alder

Antal

Pct.

Antal

Pct.

Antal

Pct.

Antal

Pct.

0 år

201

52

204

52

167

52

166

60

1 år

62

16

60

15

61

19

35

13

2 år

64

17

62

16

51

16

35

13

3 år

57

15

63

16

41

13

41

15

I alt, 0-3 år

384

100

389

100

320

100

277

100

I alt, 0-17 år

3.138

 

2.874

 

2.674

 

2.106

 

Note: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding.

Kilde: Ankestyrelsens anbringelsesstatistik. Særkørsel.

Tabel 1: Afgørelser om anbringelse af 0-3-årige fordelt på alder, 2010-2013, antal og procent som excel-fil. (excel) (nyt vindue)

Andelen af afgørelser om anbringelse af 0-årige var 8 procent højere i 2013 end på noget tidspunkt i perioden 2010-2012, hvor andelen var konstant på 52 procent af alle afgørelser i aldersgruppen 0-3-årige.

Tvangsanbringelser

I 42 procent af de kommunale afgørelser om anbringelse af 0-årige blev der i 2013 truffet afgørelser uden samtykke fra forældre, det vil sige, at der var tale om en tvangsanbringelse. Det ses i tabel 2. For hele aldersgruppen (0-17 år) blev 15 procent af afgørelserne truffet uden samtykke fra forældre og den unge, som var fyldt 15 år.

Tabel 2: Afgørelser om anbringelse fordelt på alder og samtykkestatus, 2013, antal og procent

 

0-årige

0-17-årige

 

Antal

Pct.

Antal

Pct.

Med samtykke

97

58

1.728

85

Uden samtykke

69

42

314

15

I alt

166

100

2.042

100

Note: Tabellen viser de kommunale afgørelser om anbringelse. De 64 sager, hvor anbringelsen indgår som led i ungdomssanktion, afsoning eller varetægtssurrogat, fremgår ikke af tabellen.

Kilde: Ankestyrelsens anbringelsesstatistik. Særkørsel.

Tabel 2: Afgørelser om anbringelse fordelt på alder og samtykkestatus, 2013, antal og procent som excel-fil (excel) (nyt vindue)

Årsager til anbringelse

Kommunerne indberetter de udslagsgivende årsager hos forældrene og/eller barnet til, at der bliver truffet afgørelse om anbringelse. Det er muligt for kommunerne at indberette mere end én årsag pr. anbringelse.

Den hyppigste årsag til afgørelse om anbringelse i 2013 var familieforhold. For 99 procent af afgørelserne om anbringelse af 0-årige og for 90 procent af alle afgørelserne var det en udslagsgivende årsag.

Figur 2: Afgørelser om anbringelse fordelt på alder og årsag til anbringelse, 2013, procent

Figur 2: Afgørelser om anbringelse fordelt på alder og årsag til anbringelse, 2013, procent 

Note: For 4 afgørelser om anbringelse af 0-årige angives ingen årsager til anbringelse. For 31 afgørelser om anbringelse af de 0-17-årige angives ingen årsager til anbringelse. Afgørelser uden anbringelsesårsag fremgår ikke af tabellen.

Kilde: Ankestyrelsens anbringelsesstatistik. Særkørsel.

Figur 2: Afgørelser om anbringelse fordelt på alder og årsag til anbringelse, 2013, procent som excel-fil. (excel) 

Mere viden

Hvis du vil vide mere om anbringelsesområdet kan du for eksempel se

Ankestyrelsens årsstatistik 2013.

En del af de oplysninger, som indgår i artiklen og i årsstatistikken, er offentliggjort kommune- og/eller regionsfordelt her på hjemmesiden. Det betyder, at det er muligt selv at danne statisktik for enkelte kommuner eller regioner.

Tal fra Ankestyrelsen. 

Statistik om anbragte børn og unge

Ankestyrelsens anbringelsesstatistik 2013 viser, at kommunerne i 2013 traf 2.106 afgørelser om anbringelse af 0-17-årige børn og unge, mens de iværksatte 2.225 anbringelser. Ved udgangen af året var i alt 11.614 børn og unge anbragt uden for hjemmet.

Kilde: Ankestyrelsens anbringelsesstatistik.

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring