Gå til indhold

Artikel: Ferie under sygemelding – kan man det?

Ankestyrelsen får ofte spørgsmål om borgeres mulighed for at holde ferie, mens de er sygemeldte. Her gennemgår vi praksis og fortæller om fravigelserne fra udgangspunktet om, at en sygemeldt borger ikke har ret til at holde ferie.

OBS: Denne artikel er ikke længere gældende, da praksis på nogle områder er ændret – se nyeste artikel på området

Af fuldmægtig Lotte Bertinus Bendtsen

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nummer 6, 2017. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter december 2017.

En sygemeldt borger har som udgangspunkt ikke ret til at holde ferie under sygemeldingen. Ankestyrelsen har en mangeårig praksis om, at den sygemeldte kan holde ferie efter aftale med arbejdsgiveren eller kommunen. Det er en betingelse, at den sygemeldte har optjent ret til at holde ferie efter ferieloven, arbejdsløshedsforsikringsloven, anden lovgivning eller efter overenskomst. Den sygemeldte har ikke ret til sygedagpenge under ferie, og det har ikke betydning, om ferien holdes i ind- eller udland.

Det følger af tre principafgørelser:

Ferien skal aftales med arbejdsgiveren eller kommunen

Hvis borgeren er i arbejde, skal ferien aftales med enten arbejdsgiveren eller kommunen. Udbetalingen af sygedagpenge begynder igen, når ferien er slut, hvis borgeren stadig er syg. Det betyder, at borgeren ikke starter på en ny sygeperiode.

Hvis borgeren er ledig, skal ferien aftales med kommunen. Også her begynder udbetalingen af sygedagpenge igen, når ferien er slut, hvis borgeren stadig er syg, og borgeren starter ikke på en ny sygeperiode.

Ferien skal passe ind i sygedagpengeforløbet

Kommunen har mulighed for at afvise, at den sygemeldte holder ferie, hvis ferien ikke passer ind i sygedagpengeforløbet. Her kan det have betydning, om den sygemeldte er i et praktikforløb, eller om der er andre afklarende foranstaltninger, som ferien vil være en hindring for. Borgeren kan klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen.

Hvis ferien ikke er aftalt

Hvis den sygemeldte holder ferie uden at have aftalt det med arbejdsgiveren eller kommunen, betragtes ferien som en raskmelding. Det betyder, at der begynder en ny sygeperiode, hvis borgeren fortsat er syg efter ferien. Det gælder også, selvom borgeren er sygemeldt med den samme sygdom som før ferien.

En ny sygeperiode betyder, at betingelserne for at få sygedagpenge, herunder beskæftigelseskravet, skal være opfyldt igen.

Omfanget af ferie

Den sygemeldte kan kun holde den ferie, som han eller hun har optjent ret til at holde. Det betyder, at den sygemeldte har ret til samme antal feriedage som vedkommende havde optjent før sygemeldingen. Der er ikke ret til mere eller mindre ferie, end hvis borgeren ikke var sygemeldt.

Eksempel: En sygemeldt borger ønsker at holde to måneders ferie for at rejse til Norge. Borgeren har optjent ret til at holde 25 dages ferie. Borgeren kan derfor ikke holde to måneders ferie. Det gælder også, selvom ferien holdes for egen regning.

Eksempel: En sygemeldt borger ønsker at holde to ugers ferie (10 feriedage) og har optjent ret til at holde ferie i 25 dage. Borgeren har dog allerede holdt ferie i 20 dage i løbet af året. Borgeren kan derfor ikke holde ferie i to uger, da der kun er fem feriedage tilbage. Det gælder også, selvom ferien holdes for egen regning.

Kommunen kan kontakte arbejdsgiveren eller a-kassen for at finde ud af, hvor meget ferie borgeren har optjent. Det kan eksempelvis også afklares ved, at borgeren giver kommunen dokumentation med en udskrift fra Feriepengeinfo.

Hvis der er tvivl om, hvor meget ferie borgeren har optjent, skal det afklares ved en fortolkning af den lov, som den sygemeldte har ret til ferie efter, eller den overenskomst, som den sygemeldtes ansættelsesforhold hører under.

Eksempel: En sygemeldt borger har optjent ret til at holde ferie efter ferieloven. Der er dog tvivl om, hvor meget ferie, den sygemeldte har optjent. Her skal omfanget af den optjente ferie afklares ved en fortolkning af ferieloven.

Ret til at holde ferie – ikke ret til betalt ferie

Det afgørende er, om den sygemeldte har optjent ret til at holde ferie. Det har ikke betydning, om den sygemeldte under ferien har ret til feriepenge, feriedagpenge, ferie med løn, eller om ferien skal holdes for egen regning.

Den sygemeldte har ikke ret til at få udbetalt sygedagpenge under ferie, uanset om ferien er aftalt med kommunen eller arbejdsgiveren.

Sidst opdateret 08.09.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring