Gå til indhold

Forsiden

Til borgere

Til borgere

Generel information om at klage til Ankestyrelsen
 
Mere information
Fo borgere

Til myndigheder

Læs om de forskellige muligheder for vejledning, som Ankestyrelsen tilbyder myndigheder
Mere information
Nyheder
09. juli 2024

Begrænset telefontid i juli og start august 2024

26. juni 2024

Ny redegørelse om behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Den nye redegørelse for 2023 viser, at der er sket en lille stigning i andelen af ændrede og omgjorte sager i forhold til 2022. Det skyldes dog en ændret registreringspraksis i Ankestyrelsen. Reelt er både ændrings- og omgørelsesprocenten faldende.
24. juni 2024

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 juni 2024

Nyt pilotprojekt skal afhjælpe, at Ankestyrelsen ofte skal indhente manglende sagsakter i beskæftigelsessager. Læs også om handicapbarometret 2023, vores læringsforløb i generelle sagsbehandlingsregler, undersøgelser af kommunernes brug af sanktioner, og hvorfor børn og unge rømmer fra anbringelsesstedet, og endelig beskriver vi sammenhængen mellem Ankestyrelsens strategi og e-læring.
Flere nyheder

Se alle Ankestyrelsens publikationer

Vi offentliggør løbende undersøgelser, redegørelser og årsrapporter.
Læs mere

Tal og statistik

Ankestyrelsen afgør omkring 50.000 sager om året. Her kan du følge med i udviklingen i sagsbehandlingstider og statistikker over førsteinstansernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.
Læs mere

Søg principmeddelelse

Søg principmeddelelser i vores database.
Læs mere

Barn og Ung i Ankestyrelsen

Til dig som skal til møde hos os eller har fået en underretning.
Læs mere

Retssikkerhedsinitiativer på handicapområdet

Her kan du læse mere om initiativerne, der løber fra 2022-2025.
Læs mere

Ankeskema

I sociale sager og beskæftigelsessager, skal kommunerne bruge et web-ankeskema, når de sender klagesager til Ankestyrelsen.
Læs mere

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring