Gå til indhold
Vi har fundet 13 resultater med emnet Pension. Viser 1 - 10
Undersøgelse - sager om førtidspension afgjort uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet
Ankestyrelsen har undersøgt, om kommunernes arbejde med at afgøre visse typer af sager om førtidspension uden at forelægge dem for rehabiliteringsteamet er korrekt. Vi har også undersøgt kommunernes overordnede beslutninger om, hvorvidt de vil gøre brug af muligheden for at undtage visse sager om førtidspension fra at blive forelagt rehabiliteringsteamet.
Pension
Ankestyrelsen behandler for eksempel klager over afgørelser om folkepension, førtidspension, pension i udlandet og efterløn.
Generel information om at klage
Klagevejledning, sagsbehandling, fuldmagter og klagefrister.
Hvad handler din klage om?
Få et overblik over de afgørelser, du kan klage over på pensionsområdet.
Folkepension
Udbetaling Danmark vejleder og træffer afgørelse om folkepension, beregning af folkepension og visse tillæg.
Førtidspension
Førtidspension kan tilkendes, hvis en borgers arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at forsørge sig selv.
Pension i udlandet
Danske statsborgere, som har fast bopæl i udlandet, kan under visse omstændigheder få tilkendt dansk pension og medbringe deres pension til udlandet.
Optjeningsprocent/brøkpension
Retten til fuld førtidspension er betinget af, at bopælstiden i Danmark udgør mindst 9/10 af årene fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra førtidspensionen ydes. Dette kaldes også optjeningsperioden. Ved mindre bopælstid beregnes en procentandel, som fastsættes efter forholdet mellem den faktiske bopælstid og 9/10 af tiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.
Tilbagebetaling af pension
Udbetaling Danmark kan kræve for meget udbetalt pension tilbagebetalt fra modtageren.
Efterløn
Efterløn udbetales af din a-kasse, hvis du opfylder betingelserne for at få efterløn.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring