Efterløn

Efterløn udbetales af din a-kasse, hvis du opfylder betingelserne for at få efterløn.

Du kan have ret til efterløn, når du når efterlønsalderen, hvis du:

  • er medlem af en a-kasse
  • har betalt til efterlønsnordningen
  • opfylder betingelserne for at få efterløn.

 

 

Sidst opdateret 13.11.2018