Gå til indhold

Optjeningsprocent/brøkpension

Retten til fuld førtidspension er betinget af, at bopælstiden i Danmark udgør mindst 9/10 af årene fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra førtidspensionen ydes. Dette kaldes også optjeningsperioden. Ved mindre bopælstid beregnes en procentandel, som fastsættes efter forholdet mellem den faktiske bopælstid og 9/10 af tiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.

Procentandel af førtidspension

Når en førtidspensionist ikke har boet i Danmark længe nok til at få fuld pension, er der mulighed for at få udbetalt en procentandel af førtidspension. Nedsat førtidspension kan suppleres op med kontanthjælp.

Førtidspension nedsættes, når pensionisten har boet i Danmark i mindre end 9/10 af årene fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra førtidspensionen ydes. Dette kaldes også optjeningsperioden.

 

Hvor meget pensionen nedsættes afhænger af, hvor længe pensionisten har boet i Danmark frem til pensioneringen.

Ved opgørelsen af bopælstiden sidestilles følgende med bopæl i Danmark

  • hyre på et dansk skib
  • udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed og ophold i udlandet i øvrigt, som er beskæftiget i en offentlig dansk interesse
  • ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab
  • ophold i udlandet med henblik på uddannelse

Perioder, hvor der er optjent pensionsrettigheder i udlandet indgår dog ikke i opgørelsen af bopælstiden i Danmark

 

Udbetaling Danmark træffer afgørelse og yder vejledning om procentandel af førtidspension.

Ankestyrelsen behandler klager over Udbetaling Danmarks afgørelser om nedsat førtidspension efter pensionsloven

 

Brøkpension

Førtidspensionister, som når folkepensionsalderen inden den 1. juli 2025, og folkepensionister, som ikke har boet i Danmark længe nok til at få fuld pension, har mulighed for at få udbetalt en nedsat pension, som bliver kaldt brøkpension. Brøkpensionen kan suppleres op med kontanthjælp eller for folkepensionister med personligt tillæg efter pensionsloven.

Førtidspension nedsættes, når pensionisten har boet i Danmark i mindre end 4/5 af tiden fra det fyldte 15. år og frem til pensionstidspunktet.

Folkepension (grundbeløb, pensionstillæg samt supplerende pensionsydelse) nedsættes, når pensionisten har boet i Danmark i mindre end 40 år fra det fyldte 15. og frem til folkepensionsalderen.

Hvor meget pensionen nedsættes afhænger af, hvor længe pensionisten har boet i Danmark frem til pensioneringen.

Ved opgørelsen af bopælstiden sidestilles følgende med bopæl i Danmark

  • hyre på et dansk skib
  • udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed og ophold i udlandet i øvrigt, som er beskæftiget i en offentlig dansk interesse
  • ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab
  • ophold i udlandet med henblik på uddannelse

Perioder, hvor der er optjent pensionsrettigheder i udlandet indgår dog ikke i opgørelsen af bopælstiden i Danmark

 

Udbetaling Danmark træffer afgørelse og yder vejledning om brøkpension efter pensionsloven.

Ankestyrelsen behandler klager over Udbetaling Danmarks afgørelser om brøkpension efter pensionsloven.

 

Supplement til procentandel af pension og brøkpension

En brøkpension kan suppleres med kontanthjælp.

De førtidspensionister, som ikke har ret til en fuld pension, har ret til at søge kommunen om et supplement til brøkpensionen efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitik. Folkepensionister kan søge kommunen om et supplement efter pensionsloven.

Ankestyrelsen behandler klager over kommunens afgørelser om supplement til brøkpension

 

Sidst opdateret 01.04.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring