Gå til indhold

Tilbagebetaling af pension

Udbetaling Danmark kan kræve for meget udbetalt pension tilbagebetalt fra modtageren.

Oplysningspligt

Pensionister har pligt til at oplyse Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen om ændringer, som kan medføre ændring af pensionen.

Pensionister som er bevidst om, at de modtager ydelser, som de ikke har ret til, skal informere Udbetaling Danmark om det.

Tilbagebetaling af ydelser


Pension modtaget uberettiget kan kræves tilbagebetalt, hvis modtageren har tilsidesat sin oplysningspligt eller i øvrigt har modtaget pension mod bedre vidende.

Der skal derfor foretages en vurdering af, om oplysningspligten er tilsidesat, eller om modtageren vidste eller burde vide, at denne ikke er berettiget til den udbetalte pension.

Udbetaling Danmark træffer afgørelse og yder vejledning om tilbagebetaling af pension.

Ankestyrelsen behandler klager over Udbetaling Danmarks afgørelser om tilbagebetaling efter pensionsloven.

Enlige

Pensionister, som er enlige modtager en højere pension. Hvis Udbetaling Danmark vurderer, at en pensionist ikke har været eller ikke længere er enlig, kan denne blive mødt af et tilbagebetalingskrav.

Sidst opdateret 30.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring