Gå til indhold

Førtidspension

Førtidspension kan tilkendes, hvis en borgers arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at forsørge sig selv.

Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år og til folkepensionsalderen. Dog kan personer i alderen 18-39 år tilkendes førtidspension i særlige tilfælde.

Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen -uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning -, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved et indtægtsgivende arbejde, herunder i et fleksjob.

Alle sager om førtidspension skal som udgangspunkt behandles af kommunens rehabiliteringsteam, inden kommunen afgør sagen.

Ankestyrelsen behandler klager over kommunens afgørelser om førtidspension.

Beregning af førtidspension

Udbetaling Danmark vejleder og træffer afgørelse om beregning af førtidspension efter lov om social pension.

Ankestyrelsen behandler klager over Udbetaling Danmarks afgørelser om beregning og udbetaling af førtidspension.

Du kan læse mere her

Sidst opdateret 26.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring