Gå til indhold

Pension i udlandet

Danske statsborgere, som har fast bopæl i udlandet, kan under visse omstændigheder få tilkendt dansk pension og medbringe deres pension til udlandet.

Der gælder forskellige regler for tilkendelse af pension for borgere med fast bopæl i udlandet, afhængigt af hvilket land, som borgeren bor i. 


Der gælder særlige regler for EU/EØS-statsborgere.  

Udbetaling Danmark træffer afgørelser og yder vejledning om tilkendelse og udbetaling af dansk pension i udlandet.

Medbring pension til udlandet


Danske statsborgere, som er tilkendt pension i Danmark, kan søge om at tage pension med til udlandet hos Udbetaling Danmark.

Der gælder forskellige regler afhængig af, hvor borgeren ønsker at tage sin pension med til.

Udbetaling Danmark træffer afgørelse og vejleder om dansk pension i udlandet.  

Ankestyrelsen behandler klager over Udbetaling Danmarks afgørelser om tilkendelse af dansk pension i udlandet.

Sidst opdateret 30.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring