Tilbagebetaling af pension

Udbetaling Danmark kan kræve for meget udbetalt pension tilbagebetalt fra modtageren.

Du skal kontakte Udbetaling Danmark, hvis du i juni 2017 har fået et brev fra Udbetaling Danmark om din pension og har spørgsmål.

Ring på 70 12 80 61


Der er ofte kø på det telefonnummer

Men Ankestyrelsen kan desværre ikke hjælpe dig - hverken hvis du ringer eller skriver. 

Oplysningspligt


Pensionister har pligt til at oplyse Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen om ændringer, som kan medføre ændring af pensionen.

Pensionister som er bevidst om, at de modtager ydelser, som de ikke har ret til, skal informere Udbetaling Danmark om det.

Tilbagebetaling af ydelser


Pension modtaget uberettiget kan kræves tilbagebetalt, hvis modtageren har tilsidesat sin oplysningspligt eller i øvrigt har modtaget pension mod bedre vidende.

Der skal derfor foretages en vurdering af, om oplysningspligten er tilsidesat, eller om modtageren vidste eller burde vide, at denne ikke er berettiget til den udbetalte pension.

Udbetaling Danmark træffer afgørelse og yder vejledning om tilbagebetaling af pension.

Ankestyrelsen behandler klager over Udbetaling Danmarks afgørelser om tilbagebetaling efter pensionsloven.

Enlige

Pensionister, som er enlige modtager en højere pension. Hvis Udbetaling Danmark vurderer, at en pensionist ikke har været eller ikke længere er enlig, kan denne blive mødt af et tilbagebetalingskrav.

Sidst opdateret 18.06.2018