Gå til indhold
Vi har fundet 7 resultater med emnet Statistik. Viser 1 - 7
Afgørelsestyper og omgørelsesprocent
Hvad betyder en hjemvisning, en ændring/ophævelse og en stadfæstelse? Og hvordan udregner man en omgørelsesprocent?
Begreber og forklaringer
Særligt om statistikken over afgørelserne på social- og beskæftigelsesområdet.
Nye navne - lovgrundlag
- mest for dig, der ofte bruger statistikken over klager på social- og beskæftigelsesområdet.
Ét udfald
Hvis et sagsemne eller -nummer afgør ét forhold, koderegistrerer vi med afgørelsens resultat.
Flere udfald
Vi har eksempler på, at vi under ét sagsemne og -nummer afgør flere delelementer med forskelligt resultat. Et delelement kan blive stadfæstet, og et andet ændret i den samme afgørelse.
Anden lovbestemmelse spiller ind
Vi har sager, hvor underinstansens afgørelse involverer en anden lovbestemmelse, som underinstansen ikke nødvendigvis har brugt i sin behandling.
Særlige tilfælde i arbejdsskadesager
I arbejdsskadesagerne er der større mulighed for at registrere forskellige udfald på de enkelte sager.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring