Gå til indhold

Notat om udmåling og beregning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service

Dette er en handicaptilgængelige version af notatet.

Sidst opdateret 13.07.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring