Gå til indhold

Temamødenotat om tilbagebetaling efter aktivlovens § 91, stk. 1, nr. 1 og 2.pdf

Dette er en handicaptilgængelig version.

Sidst opdateret 31.07.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring