Gå til indhold

Nyheder 2021

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 2019

02.10.2019

Om Ankestatistikken for 1. halvår 2019, udbetaling af sygedagpenge, praktisk hjælp til at lave mad eller at få en madserviceordning, miljøoplysning - begrebet i praksis, bedre overblik over principmeddelelser, nyt web-ankeskema og bevilling af hjælp som socialpædagogisk støtte eller personlig og praktisk hjælp.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6 2019

04.12.2019

Læs om anbringelser fra fødegangen, offentliggørelse af kommunalbestyrelsers og regionsråds beslutninger truffet for lukkede døre, forsinkelse og delvis udeblivelse fra et beskæftigelsestilbud, intern evaluering af hjemviste afgørelser på det socialretlige område, anbragte børns trivsel på døgninstitutioner og opholdssteder, anbringelser uden samtykke, børnesagsbarometret – et indblik i kommunernes sagsbehandling på børneområdet, orientering fra Arbejdsskade-området og Ankestyrelsens digitale transformation.

Principiel behandling af to sager i Ligebehandlingsnævnet om målrettet visning af annoncering efter arbejdskraft på Facebook

08.03.2021

Ligebehandlingsnævnet har på møde den 25. februar 2021 behandlet to sager principielt. Ved behandlingen af sagerne deltog en formand og fire nævnsmedlemmer.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet januar 2021

01.03.2021

Ligebehandlingsnævnet har i januar afgjort 18 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Årsrapport 2020 for Klagenævnet for Specialundervisning

26.02.2021

Rapporten giver et overblik over antallet af modtagne klager, afsluttede klagesager, realitetsbehandlede klagesager og sagsbehandlingstid.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet december 2020

Ligebehandlingsnævnet | 15.02.2021

Ligebehandlingsnævnet har i december afgjort 29 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne

Kortvarig fejl i Ankestyrelsens kontaktformular

03.02.2021

En fejl i vores kontaktformular på hjemmesiden har betydet, at vi ikke har modtaget de henvendelser, der er sendt til os via vores kontaktformular.

Principiel behandling af fem sager i Ligebehandlingsnævnet

01.02.2021

Ligebehandlingsnævnet har på møde den 19. januar 2021 behandlet fem sager principielt. Ved behandlingen af sagerne deltog en formand og fire nævnsmedlemmer.

Ny undersøgelse: Børn og unges oplevelse af møder i børn og unge-udvalg og klageinstanser

27.01.2021

I en ny undersøgelse har Ankestyrelsen talt med 11 børn og unge om, hvordan det er at være til møde i en kommunes børn og unge-udvalg, i Ankestyrelsen eller i en byret. Undersøgelsen peger blandt andet på, at de tre steder med relativt små greb måske kan gøre oplevelsen bedre for børnene og de unge.

Ny undersøgelse: Inddragelse af børn og unge ved valg af indsats og opfølgning

27.01.2021

Ankestyrelsen har talt med 16 børn og unge om, hvordan de er blevet inddraget i forbindelse med, at kommunen har iværksat en støtteindsats efter § 52 i serviceloven. Vi har også talt med dem om, hvad de mener, god inddragelse er.

Behandling af tre principielle sager i Ligebehandlingsnævnet

18.01.2021

Ligebehandlingsnævnet har på møde den 7. januar 2021 behandlet tre principielle sager. Ved behandlingen af sagerne deltog en formand og fire nævnsmedlemmer.

Ankestyrelsen har fået ny talportal

14.01.2021

Ankestyrelsen har fået en ny talportal, som skal sikre en bedre formidling af data og statistik om vores afgørelser.

Ankestyrelsen har afsluttet sin undersøgelse af kommuners brug af private konsulenter på det sociale område

12.01.2021

Ankestyrelsen har undersøgt 30 kommuners brug af private konsulenter på socialområdet og vurderer, at 11 kommuner har handlet i strid med lovgivningen ved at lade et konsulentfirma, der blev aflønnet efter ”no-cure-no-pay”-princippet, udføre sagsforberedelse i afgørelsessager.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet november 2020

22.12.2020

Ligebehandlingsnævnet har i november afgjort 16 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Kortere telefontid den 23. december

16.12.2020

Den 23. december er telefontiden 9-12

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet oktober 2020

15.12.2020

Ligebehandlingsnævnet har i oktober afgjort 18 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Status på behandling af sager og corona-restriktioner

08.12.2020

Ankestyrelsen følger myndighedernes anbefaling om, at alle offentlige ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, skal arbejde hjemme.

Ankestyrelsens kursuskatalog for 2021 er på gaden

03.12.2020

Vil du have opdateret din faglige viden? Vi har netop offentliggjort vores kursuskatalog for 2021, og du kan allerede nu tilmelde dig vores 60 åbne kurser.

Årsberetning 2019: Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet

27.11.2020

Læs om Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet i årsberetningen for 2019.

Redegørelse om behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2019

06.10.2020

Ankestyrelsen udarbejder hvert år en redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Redegørelsen indeholder statistik over de indkomne og behandlede klagesager på arbejdsskadeområdet i løbet af året.

Psykolognævnet går i luften med ny database

01.04.2020

Fra i dag bliver det nemmere at søge i Psykolognævnets database.

Ast.dk - nu mere moderne og tilgængelig

01.04.2020

I Ankestyrelsen arbejder vi dagligt for at give vores brugere af ast.dk en god oplevelse. Det skal være let at navigere i publikationer og tekstindhold på hjemmesiden.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet september 2019

15.10.2019

Ligebehandlingsnævnet har i september afgjort 15 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Tilsynets nyhedsbrev: Der er grænser for kommuners klimatiltag

02.04.2020

Det kommunale og regionale tilsyn i Ankestyrelsen har netop udsendt deres nyhedsbrev. Her har Ankestyrelsen taget stilling til, om lovgivningen sætter grænser for kommuners klimatiltag.

Nye principmeddelelser

23.12.2019

Få her en oversigt over de nyeste principmeddelelser fra Ankestyrelsen i 2019.

Anbringelser uden samtykke – Kommunernes praksis og perspektiver på stigningen

01.11.2019

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for at anbringe børn og unge uden for hjemmet uden samtykke. Rapporten belyser blandt andet forløbet op til anbringelser uden samtykke, og hvad der har betydning for, om forældrene giver deres samtykke.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet oktober 2019

14.11.2019

Ligebehandlingsnævnet har i oktober afgjort 16 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Ny undersøgelse: Samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn og unge med handicap

09.06.2020

Ankestyrelsen har talt med kommuner og forældre til børn og unge med handicap om deres erfaringer i forhold til at skabe et godt samarbejde. Empati, koordinering og forventningsafstemning er blandt løsningerne.

Årsberetning for 2019

Ligebehandlingsnævnet | 09.06.2020

Ligebehandlingsnævnet har nu offentliggjort sin årsberetning for 2019.

Sidst opdateret 17.06.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring