Gå til indhold

Nyheder 2021

Byretten og landsretten har tiltrådt Ligebehandlingsnævnets afgørelser om diskrimination i nattelivet

Ligebehandlingsnævnet | 20.09.2018

Ligebehandlingsnævnet tilkendte to mænd godtgørelse, fordi de havde været udsat for forskelsbehandling på grund af deres etniske oprindelse. Både byretten og nu landsretten er enige i nævnets afgørelser.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juli og august 2018

Ligebehandlingsnævnet | 11.09.2018

Ligebehandlingsnævnet har i juli 2018 afgjort 7 sager, og i august 2018 afgjort 20 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juni 2018

10.07.2018

Ligebehandlingsnævnet har i juni 2018 afgjort 28 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet maj 2018

12.06.2018

Ligebehandlingsnævnet har i maj 2018 afgjort 8 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Ny lov om forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet

11.06.2018

Fra den 1. juli 2018 kan Ligebehandlingsnævnet behandle klager over forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet.

Årsberetning for Ligebehandlingsnævnet 2017

31.05.2018

Nævnet har nu offentliggjort sin årsberetning for 2017.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet april 2018

Ligebehandlingsnævnet | 30.05.2018

Ligebehandlingsnævnet har i april 2018 afgjort 9 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet marts 2018

03.05.2018

Ligebehandlingsnævnet har i marts 2018 afgjort 21 sager. Samtidig offentliggøres et sagskompleks på 74 sager fra november 2017. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet februar 2018

Ligebehandlingsnævnet | 22.03.2018

Ligebehandlingsnævnet har i februar 2018 afgjort 10 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet januar 2018

Ligebehandlingsnævnet | 22.02.2018

Ligebehandlingsnævnet har i januar 2018 afgjort 13 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet august 2019

Ligebehandlingsnævnet | 12.09.2019

Ligebehandlingsnævnet har i august afgjort 7 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juni 2019

Ligebehandlingsnævnet | 07.08.2019

Ligebehandlingsnævnet har i juni afgjort 15 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet maj 2019

Ligebehandlingsnævnet | 13.06.2019

Ligebehandlingsnævnet har i maj afgjort 12 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Uddannelseslæge med handicap fik to gange afslag på dispensation

29.05.2019

En læge klagede til Ligebehandlingsnævnet over, at hun havde fået afslag på dispensation fra to-stedskravet under sin uddannelse til speciallæge. Hun mente, at afslagene var udtryk for indirekte forskelsbehandling pga. handicap.

Forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet

29.05.2019

Nævnet har behandlet tre sager om lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap principielt.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet april 2019

Ligebehandlingsnævnet | 27.05.2019

Ligebehandlingsnævnet har i april afgjort 14 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet marts 2019

Ligebehandlingsnævnet | 10.04.2019

Ligebehandlingsnævnet har i marts afgjort 15 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet februar 2019

Ligebehandlingsnævnet | 13.03.2019

Ligebehandlingsnævnet har i februar afgjort 14 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Nyhedsbrev

Ligebehandlingsnævnet | 11.02.2019

Ligebehandlingsnævnet har fået et nyt medlem

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet januar 2019

Ligebehandlingsnævnet | 10.02.2019

Ligebehandlingsnævnet har i januar afgjort 10 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Nyhedsbrev

Ligebehandlingsnævnet | 06.03.2019

To afskedigede lærere blev forskelsbehandlet på grund af religion eller tro.

Nye principafgørelser – januar 2019

21.01.2019

De sidste 12 principafgørelser fra 2018.

Nye principafgørelser - april 2019

01.05.2019

Årets første principafgørelser.

Nye principafgørelser - juli 2019

10.07.2019

Nye principafgørelser fra andet kvartal 2019.

Mulighed for at genoptage SU sager, hvor fortolkningen af ”lige sameje” har spillet ind

02.07.2020

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte genoptager de sager, hvor fortolkningen af ”lige sameje” har betydet, at en studerende har fået afslag på SU med satsen for udeboende. Vi genoptager sagerne, fordi fortolkningen af ”lige sameje” er ændret.

Grænser for kommuners anvendelse af konsulenter på socialområdet

25.06.2020

Kommuner må ikke bruge private konsulenter aflønnet efter ”no-cure-no-pay”- princippet til at forberede konkrete afgørelser i sociale sager.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet marts 2020

Ligebehandlingsnævnet | 24.04.2020

Ligebehandlingsnævnet har i marts afgjort 9 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Ankestyrelsen tilbyder nu temanyhedsbreve

04.08.2020

Vi har udvidet paletten af nyhedsbreve med en række temanyhedsbreve.

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet december 2019

Ligebehandlingsnævnet | 06.02.2020

Ligebehandlingsnævnet har i december afgjort 12 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Konference om retssikkerhed den 12. december 2019

10.10.2019

Socialstyrelsen og Ankestyrelsen inviterer til konference på Nyborg Strand om retssikkerhed på socialområdet med særligt fokus på handicap. Vær med, når vi sammen med social- og indenrigsminister Astrid Krag retter blikket mod retssikkerhedens aktuelle udfordringer og fremtidige retninger.

Sidst opdateret 17.06.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring