Alle numre af Nyt fra Ankestyrelsen

Her finder du numre af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 oktober 2015

12/10 2015

Læs om uafklaret arbejdsevne, magtanvendelse, mentorstøtte, juridisk hotline, kompensationsprincippet, psykiske skader, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og gensidig forsørgelsespligt.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4 juni 2015

23/06 2015

Læs om dialog på handicapområdet, nyt kursussekretariat, kvalitet i afgørelserne, opretholdt anbringelse, tabt arbejdsfortjeneste, forlængelse af sygedagpengeperiode og tidsbegrænsning samt visitation af unge.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 april 2015

21/04 2015

Læs om børnegrupper for adopterede, botilbud, nordiske landes sociale udgifter, vejviser for trossamfund og ståstøttestativer.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 marts 2015

19/03 2015

Læs om Ankestyrelsen i det forløbne år og frem, anbragte børn og hjemgivelsesperiode, udbetaling af sygedagpenge, uarbejdsdygtighed for selvstændige, fradrag i uddannelseshjælp og Retsvirkningslovsudvalgets betænkning.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1 januar 2015

02/02 2015

I dette nummer kan du læse om videreført anbringelse, nedre grænse for erhvervsevnetab, reformen af fleksjob og førtidspension, kriminalitetstruede unge og efterløns betydning for erstatning for tab af erhvervsevne.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6 november 2014

13/11 2014

I dette nummer kan du læse om anbringelser af spædbørn, fertilitetsbehandling, de første principielle afgørelser efter kontanthjælpsreformen, netværk om integration, tinnitus som arbejdsskade og hjælp til tandbehandling.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 oktober 2014

07/10 2014

I dette nyhedsbrev kan du læse ændringer på børnebidragsområdet, undervisning af socialtilsynene, specialvarer til diabetikere, toiletsæder som boligindretning og hjælp til flytning.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4 juni 2014

18/06 2014

Juni måneds nyhedsbrev fortæller om Antidiskriminationsenheden, ældres helbred, tilskud til hjælp i hverdagen, Ankestyrelsens flytning og ændring af ægteskabsloven.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 maj 2014

13/05 2014

Maj måneds nyhedsbrev fortæller om hjælp til behandling og psykolog, hjælp til enkeltudgifter, hjemløse, studerende med arbejdsskade i udlandet samt særligt konfliktfyldte sager.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 april 2014

09/04 2014

April måneds nyhedsbrev fortæller om tab af erhvervsevne, Ligebehandlingsnævnets afgørelser, kommunernes indsats over for unge kriminelle samt sager om virksomhedspraktik og løntilskud.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1 marts 2014

01/04 2014

Årets første nummer af Nyt fra Ankestyrelsen markerer en ny måde at udgive nyhedsbrevet på. Vi samler ikke længere artiklerne som en pdf, som dels er svær at søge efter emneord i, dels ikke er tilgængelig for synshandicappede. I stedet ligger artiklerne på hjemmesiden under relevante fagområder, som du kan se herunder.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk