Gå til indhold

Maria, souschef (fungerende)

Maria

Maria er chefkonsulent i vores kontor, Beskæftigelse 3, der behandler sager på aktivlovområdet.

Mit job i Ankestyrelsen er spændende og udfordrende. Jeg arbejder det meste af tiden med konkret sagsbehandling, og dagene er aldrig ens. Sagerne, som handler om borgere, er vidt forskellige. Så der er altid nye faglige udfordringer og spændende juridiske problemstillinger.

Fra sagsbehandling til principmeddelelser

Jeg er uddannet jurist, og det er alle mine kollegaer i kontoret også. At arbejde med konkret sagsbehandling vil sige, at vi kigger på sager, der er anket til Ankestyrelsen inden for aktivloven. Det kan fx være sager om særlig støtte til høje boligudgifter, eller det kan være sager om at have formue eller have en indtægt, når du modtager hjælp til forsørgelse.

Hvordan vi afgør de sager, har stor betydning for den enkelte borger. Det er vigtigt, at en borger får den hjælp, som borgeren har ret til, og det er det, vi går ind og kigger på i vores sagsbehandling.

Jeg er også med til at udarbejde det, vi kalder en principmeddelelse; det er en formidling til fx sagsbehandlere om principielle afgørelser. En principmeddelelse er en bindende retskilde, som kommunerne og andre myndigheder skal bruge, når de afgør sager. Jeg synes, det er en vigtig del af mit arbejde, og så er det super spændende.

Underviser og undersøger

Variationen mellem konkret sagsbehandling og andre typer opgaver er essentielt for mig. Foruden sagsbehandling underviser jeg fx sagsbehandlere, der arbejder i kommunerne, om fx særlig støtte eller fradrag for indtægt. Jeg er også involveret i at udarbejde praksisundersøgelser, som er rapporter, hvor vi undersøger udvalgte kommuners praksis inden for et bestemt emne på social -  beskæftigelses - eller det familieretlige område.

Det bedste ved jobbet

Det bedste ved mit arbejde er kombinationen af det spændende juridiske arbejde og det konkrete menneske, som den enkelte sag handler om, og som mit arbejde derfor har direkte betydning for. Jeg er også meget glad for vores stærke faglige miljø, der betyder alverden i dagligdagen.

Det sociale liv i Ankestyrelsen

Vi har et rigtig godt socialt liv. Der er både et godt fagligt og socialt miljø kollegaer imellem, og i vores personaleforening er der altid spændende tilbud om kulturelle oplevelser eller fx fredagsbar.

Sidst opdateret 23.02.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring