Gå til indhold

Din karriere

Vi er ambitiøse og tydelige om vores krav og forventninger til dig som medarbejder. Derfor lægger vi vægt på, at du er godt klædt på til at løse dine opgaver, og at du vedligeholder og videreudvikler dine kompetencer.

Mange job, én arbejdsplads

I Ankestyrelsen gør vi brug af en bred vifte af tiltag for at fremme din kompetence- og karriereudvikling.

Ankestyrelsens størrelse og forskellige opgaver og funktioner betyder også, at du undervejs i din karriere kan skifte job uden at skifte arbejdsplads.

Til inspiration viser modellen herunder de mange forskellige opgaver, som medarbejdere i Ankestyrelsen varetager, og opgaverne er placeret i kompetence-spor: Ledelses-kompetencer, sagsbehandler-kompetencer og specialist-kompetencer.

Opgavetyper i Ankestyrelsen.jpg

Mobilitetsordning for juridiske sagsbehandlere

Som jurist med få års erhvervserfaring bliver du omfattet af Ankestyrelsens mobilitetsordning for fuldmægtige. Du starter i et kontor inden for et af vores seks områder:

 • Arbejdsskade
 • Social
 • Beskæftigelse
 • Børn
 • Nævnsbetjening
 • Kommunalt tilsyn.

Her får du straks lov til at bruge dine juridiske færdigheder og vil udvikle dine kompetencer inden for konkret sagsbehandling.

Efter at have været i dit første kontor mellem to og fire år, skifter du til et andet område. Efter endnu en periode på mellem to og fire år skifter du til et tredje område. På den måde får du stærke sagsbehandlerkompetencer og en bred viden om velfærdsområdet.

Hvis du har stor erfaring fra andre ansættelser, taler vi om, hvor i forløbet, du skal starte.

Med tiden vil du også kunne få mulighed for at prøve kræfter med andre opgaver end konkret sagsbehandling, for eksempel:

 • undervise - blandt andet på vores kurser for sagsbehandlere i førsteinstanserne
 • deltage i taskforces på børne- og handicapområdet
 • lave praksisundersøgelser
 • vejlede vores førsteinstanser
 • møde i retssager på børne-, sygedagpenge- og arbejdsskadeområdet
 • være mødeleder på ankemøder
 • deltage i kontorets koordinering og driftsstyring
 • være oplærer og mentor
 • blive konsulent med særlige ansvarsområder.

Sidst opdateret 23.11.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring