Gå til indhold

Godt i gang

Den dag, du træder ind ad døren, starter dit strukturerede introduktionsprogram, hvor du lærer både sammen med nyansatte fra andre kontorer og i dit nye kontor.

Fælles

I løbet af dine første tre måneder lærer du nyansatte fra andre fagområder at kende, når I sammen får undervisning i:

  • forvaltningsret
  • juridisk informationssøgning
  • klart og godt sprog
  • god embedsmandsadfærd
  • elektronisk sagsbehandling.

Der er en masse praktiske ting, der gør dit arbejdsliv lettere, og dem sørger vi også for, at du får kendskab til. Du får også en introduktion til vores personalepolitik.

Dit nye kontor

I dit nye kontor får du en mentor, der introducerer dig til kontorets opgaver, reglerne på området og sagsbehandlingen fra start til slut. Fra start får du ansvaret for dine egne sager, så du hurtigt får sat dit navn på den første afgørelse.

Også når de første tre måneder er gået, følger Ankestyrelsen op på, hvordan du trives ved:

  • kollegial sparring – vi hjælper hinanden, drøfter sagerne og klarlægger praksis sammen
  • feedback på dit arbejde – både fra din mentor og din chef
  • samtaler med din chef
  • mobilitetsordning – du får nye udfordringer og kompetencer i et andet kontor, når der er gået mellem to og fire år og tilsvarende igen efter endnu to til fire år.

Sidst opdateret 06.10.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring