Gå til indhold

Linette, ankechef (konstitueret)

Linette

Linette er souschef i vores kontor Arbejdsskade 3 i Aalborg. Her er, hvad hun siger om sit arbejde.

Jeg startede i Ankestyrelsen i 2016, som nyuddannet jurist. Jeg har siden min  ansættelse siddet på arbejdsskadeområdet, hvor jeg har behandlet og truffet afgørelser i klagesager om både anerkendelse og udmåling af godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Arbejdsskadesagerne fangede min interesse, da ikke to sager er ens, og det derfor er Ankestyrelsens opgave at foretage en konkret vurdering af hver enkelt sag i overensstemmelse med loven og vores praksis på området. Det er samtidig sager, som har stor betydning, herunder økonomisk, for de borgere, som venter på en afgørelse fra Ankestyrelsen.

Karriereudvikling

Jeg blev udnævnt til specialkonsulent i 2019, og derefter til souschef i 2020. I mit job som souschef er hverdagen meget alsidig. Mine opgaver består ikke længere af konkret sagsbehandling, men derimod har jeg en mere understøttende funktion i forhold til faglig sparring i visse sager, principmeddelelser mv. Derudover fylder drifts- og personaleledelse også meget i hverdagen.

Det bedste ved jobbet

Noget af det bedste ved mit job er, at følge andres udvikling, både under oplæring men også erfarne medarbejdere, som opbygger flere kompetencer gennem nye opgaver. I mit job er et af succeskriterierne at understøtte medarbejderne i kontoret, og se dem lykkes og nå i mål med deres opgaver. Det er vigtigt for mig, at forsøge og skabe de bedste rammer for, at medarbejderne kan løse deres/kontorets opgaver.

Det sociale liv i Ankestyrelsen

Vi har derfor løbende fokus på at arbejde effektivt og bruge vores ressourcer på bedst mulig måde. Vi har et rigtig godt sammenhold og energi i kontoret, og det er tydeligt, at folk trives sammen med deres kollegaer både på og uden for arbejdet.

Sidst opdateret 23.02.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring