Figur 4. 20-24-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse, som har gennemført mindst en ungdomsuddannelse,

Figur 4. 20-24-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse, som har gennemført mindst en ungdomsuddannelse, (excel)

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 16/02 2015

Sidst opdateret 16/02 2015

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring