Figur 1 Aldersgrupper fordelt på oprindelse, pr. 1. januar 2014, pct

Figur 1 Aldersgrupper fordelt på oprindelse, pr. 1. januar 2014, pct (excel)
Sidst opdateret 16.02.2015