Figur 1 Aldersgrupper fordelt på oprindelse, pr. 1. januar 2014, pct

Figur 1 Aldersgrupper fordelt på oprindelse, pr. 1. januar 2014, pct (excel)

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 16/02 2015

Sidst opdateret 16/02 2015

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring