Figur 1. Alder ved iværksættelse af sammenbrudsanbringelse og gennemsnitlig anbringelsesvarighed, 2010-2013, antal og varighed

Figur 1. Alder ved iværksættelse af sammenbrudsanbringelse og gennemsnitlig anbringelsesvarighed, 2010-2013, antal og varighed
Sidst opdateret 13.02.2015