Figur 5. Gennemsnitlig lønudvikling i personlig årlig indkomst i perioden 2000-2012, fordelt på forsørgere. Pct. (excel)

Figur 5. Gennemsnitlig lønudvikling i personlig årlig indkomst i perioden 2000-2012, fordelt på forsørgere. Pct. (excel)
Sidst opdateret 25.06.2014