Figur 2 Antal dage hvori der er modtaget barselsdagpenge per nyfødt barn, 2000-2013.

Figur 2 Antal dage hvori der er modtaget barselsdagpenge per nyfødt barn, 2000-2013. (excel)
Sidst opdateret 16.02.2015