Figur 1. Udviklingen i antal modtagere af ældrecheck fordelt på køn og fuld eller reduceret ældrecheck, 2007-2013. (excel)

Figur 1. Udviklingen i antal modtagere af ældrecheck fordelt på køn og fuld eller reduceret ældrecheck, 2007-2013. (excel)

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 25/06 2014

Sidst opdateret 25/06 2014

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring