Ligebehandlingsnævnets j.nr. 2017-6810-34882 – Retten i Lyngby – Dom af 21. december 2018

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 14/08 2019

Sidst opdateret 14/08 2019

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring