Ligebehandlingsnævnets j.nr. 2016-6810-11217 – Retten i Svendborg – Dom af 20. juni 2018

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 04/07 2019

Sidst opdateret 04/07 2019

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring