K-meddelelse nr. 44 om klagenævnets kompetence i klagesager om specialpædagogisk bistand til førskolebørn.pdf

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 03.04.2019

Sidst opdateret 03.04.2019

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring