K-meddelelse nr. 41

Nedsættelse af undervisningstiden og fritagelse for fag
Sidst opdateret 21.11.2017