Gå til indhold
Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådet, formidler viden og matcher børn til national adoption.
Vi har fundet 67 resultater med emnet Adoptionsnævnet. Viser 1 - 10
Udviklingen i alder og ventetider for internationale adoptioner 2018-2020
Adoptionsnævnet foretager en gang årligt en statistisk opgørelse over udviklingen i adoptanternes alder ved godkendelse og på tidspunktet, hvor barnet kom til adoptivfamilien. Det samme gælder i forhold til barnets alder, hvor nævnet udarbejder statistik om barnets alder på tidspunktet, hvor det kom til adoptivfamilien via international adoption. Adoptionsnævnets sekretariat har i 2021 modtaget oplysninger vedrørende alle, der i 2020 har hjemtaget et barn fra udlandet gennem Danish International Adoption, DIA.
Årsberetning for Adoptionsnævnet 2020
Det helt store fokus for nævnet har igen i 2020 været det meget lave antal ansøgere på listen til national adoption. Antallet af børn til bortadoption har til gengæld nået nye højder, og nævnet matchede 40 børn til adoptivfamilier i 2020, det højeste antal børn i mange år.
Personligt fremmøde
Du har mulighed for at redegøre for din sag mundtligt over for Adoptionsnævnet på et af nævnets møder. Det kaldes fremmøde.
Hvis du vil klage
Adoptionsnævnet er klageinstans på området for fremmedadoption.
Adoptionsnævnet
Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om adoptionsnævnet
Årsberetninger og statistik
Årsberetninger, statistik, undersøgelser om alder og ventetider og landsmødereferater.
Psykolog- og speciallægeundersøgelser
Adoptionssamrådet kan beslutte, at der skal laves en speciallægeundersøgelse eller en psykologisk undersøgelse.
Hvis du er professionel
Nævnets vejledninger er rettet mod professionelle – for eksempel speciallæger og psykologer.
Artikel: Anbefalinger til kommunen om udslusningsforløb ved nationale adoptioner
Hvordan opnår vi et endnu bedre udslusningsforløb i nationale adoptioner, hvor et midlertidigt anbragt barn flytter fra pleje- til adoptivfamilien? Det er Adoptionsnævnet kommet med nogle anbefalinger om.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring