Gå til indhold
Tilmeld dig nyhedsbreve
Her kan du tilmelde dig de forskellige nyhedsbreve fra Ankestyrelsen.
Nyt fra Ankestyrelsen - fagligt nyhedsbrev
Fagligt nyhedsbrev med artikler om blandt andet undersøgelser, afgørelser og statistikker.
Vi har fundet 369 resultater med emnet Nyhedsbreve. Viser 51 - 60
Adopterede og søskende i Danmark
Ankestyrelsen har fået en del spørgsmål om, hvad de danske myndigheder ved og kan sige til adopterede, som søger oplysninger om søskende.
Klagenævnet for Specialundervisning afgjorde flere sager om specialundervisning i 2017
I 2017 fik Klagenævnet for Specialundervisning næsten lige så mange klager over kommunernes afgørelser som året før. Samtidig afgjorde nævnet flere sager end i 2016. Det viser den seneste årsrapport fra nævnet.
Nemmere for kommunen at sende akter i børnesager
Ankestyrelsen opfordrer børn og unge-udvalgenes sekretariater til at bruge den nye mulighed for at sende digitale akter i børnesager via virk.dk.
Hurtigere behandling af nogle sager
Fra den 1. april 2018 skal Ankestyrelsen behandle nogle sager inden for otte uger. Det handler om tidligere hjemviste sager på handicap- og ældreområdet og området for socialt udsatte.
Har du kontaktet Ankestyrelsen for nylig, beder vi dig gøre det igen
På Ankestyrelsens hjemmeside kan borgere blandt andet underrette om børn og unge eller skrive til et af vores nævn. Den elektroniske løsning har desværre ikke virket mellem den 5. og den 17. april i år.
Ankestyrelsen nærlæser dom om sygedagpenge
Østre Landsret har afsagt en dom i en sag på sygedagpengeområdet om uarbejdsdygtighed og afgørelser med tilbagevirkende kraft.
Ankestyrelsen genoptager sager
Ankestyrelsen genoptager nogle sager om beregning af bidraget til pensionsordning. Det sker på baggrund af en ny principafgørelse. Vi genoptager en sag, vi før har afgjort, hvis en forælder, der modtager tabt arbejdsfortjeneste og et bidrag til pensionsordning, beder om det.
Ankestyrelsen anker ikke dom
Vi er i gang med at forberede de næste skridt, så vi selv og kommunerne kan genoptage relevante sager.
Ankestyrelsen genoptager nogle sager om førtidspension og ressourceforløb
Reglerne om førtidspension blev lempet den 1. juni 2018, men vi har ved en fejl i en kort periode ikke brugt dem i alle relevante sager. Derfor genoptager vi et mindre antal sager.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring