Gå til indhold
Nyheder
Her kan du se alle nyheder fra Ankestyrelsen.
Vi har fundet 445 resultater med emnet Nyheder. Viser 1 - 10
Ankestyrelsen ændrer praksis i forhold til dokumentation af opholdskravet i uddannelses- og kontanthjælpssager
På baggrund af en redegørelse fra Folketingets Ombudsmand ændrer Ankestyrelsen praksis i forhold til dokumentation af opholdskravet i uddannelses- og kontanthjælpssager og genoptager derfor ca. 40 sager.
Søg om et Task Force-forløb om udsatte børn og unge
Kommuner kan søge om et forløb med Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge. Ansøgningsfristen er den 1. december 2020.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet september 2020
Ligebehandlingsnævnet har i september afgjort 31 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Ankestyrelsen holder fortsat børnemøder med fysisk deltagelse i Aalborg
Regeringens nye corona-restriktioner i Nordjylland har ingen betydning for afholdelse af børnemøder i Ankestyrelsen. Møderne holdes fortsat med fysisk deltagelse - også for parter bosiddende i de syv berørte kommuner.
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, november 2020
Læs om man omfattet af arbejdsskadeloven under en rygepause, hvorfor Ankestyrelsen ofte hjemviser ofte sager om personkredsen for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, ny undersøgelse af anbringelser uden samtykke af børn og unge med funktionsnedsættelse, Taskforce-Handicap tilbyder korte læringsforløb på handicapområdet og Ankestyrelsen har afgjort 1.101 arbejdsskadesager administrativt i første halvår af 2020.
Ankestyrelsen ændrer praksis om udmåling af personlig assistance, når ansøgeren arbejder over 37 timer om ugen
Ankestyrelsen ændrer praksis om udmåling af personlig assistance til borgere med handicap og genoptager derfor en række sager.
Mulighed for genoptagelse af visse sager om posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)
Som følge af en dom fra Vestre Landsret i juni 2020 kan en række sager om PTSD genoptages. Det gælder, hvis en sag er blevet afvist, fordi der ikke er tidsmæssig sammenhæng mellem den traumatiske hændelse og udviklingen af PTSD.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet august 2020
Ligebehandlingsnævnet har i august afgjort 18 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Ny undersøgelse: Anbringelser uden samtykke af børn og unge med funktionsnedsættelse
Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for anbringelser af børn og unge med funktionsnedsættelser. Undersøgelsen belyser, hvad der karakteriserer forløbet op til anbringelsen.
Redegørelse om behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2019
Ankestyrelsen udarbejder hvert år en redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Redegørelsen indeholder statistik over de indkomne og behandlede klagesager på arbejdsskadeområdet i løbet af året.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring