Gå til indhold
Klagenævnet for Specialundervisning
Klagenævnet for Specialundervisning giver her borgere og kommuner et overblik over nævnets behandling af klager over afgørelser om specialundervisning.
Psykolognævnet
Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådet, formidler viden og matcher børn til national adoption.
Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet
Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer, lov om elektroniske cigaretter m.v., lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte-ordninger
Ankenævnet afgør sager om en række uddannelsesstøtteordninger. De fleste sager handler om udlændinges ret til SU og om tillæg til studerende med funktionsnedsættelse.
Vi har fundet 470 resultater med emnet Nævn. Viser 461 - 470
Artikel: Psykolognævnets sekretariat er flyttet til Ankestyrelsen
Psykolognævnets sekretariat har siden de ændringer i ministeriernes opgaver, som den nye regering medførte, været en del af Ankestyrelsen. Vi er nu sekretariat for seks nævn.
Adoptionsnævnet
Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om adoptionsnævnet
Artikel: Anbefalinger til kommunen om udslusningsforløb ved nationale adoptioner
Hvordan opnår vi et endnu bedre udslusningsforløb i nationale adoptioner, hvor et midlertidigt anbragt barn flytter fra pleje- til adoptivfamilien? Det er Adoptionsnævnet kommet med nogle anbefalinger om.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet februar 2020
Ligebehandlingsnævnet har i februar afgjort 8 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Hvilket område kan du klage over?
Klagenævnet for Specialundervisning behandler klager over afgørelser om specialundervisning til både børn, unge og voksne.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juli 2020
Ligebehandlingsnævnet har i juli afgjort 4 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Find autoriserede psykologer
Velkommen til Psykolognævnets nye database. Her kan du finde alle autoriserede psykologer i Danmark
Årsberetning for 2019
Ligebehandlingsnævnet har nu offentliggjort sin årsberetning for 2019.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet oktober 2019
Ligebehandlingsnævnet har i oktober afgjort 16 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.
Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet september 2019
Ligebehandlingsnævnet har i september afgjort 15 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resumé af sagerne.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring