Gå til indhold
Psykolognævnet
Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådet, formidler viden og matcher børn til national adoption.
Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet
Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer, lov om elektroniske cigaretter m.v., lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.
Klagenævnet for Specialundervisning
Klagenævnet for Specialundervisning giver her borgere og kommuner et overblik over nævnets behandling af klager over afgørelser om specialundervisning.
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte-ordninger
Ankenævnet afgør sager om en række uddannelsesstøtteordninger. De fleste sager handler om udlændinges ret til SU og om tillæg til studerende med funktionsnedsættelse.
Vi har fundet 470 resultater med emnet Nævn. Viser 451 - 460
Historiske beretninger fra Psykolognævnet
Her finder du tidligere beretninger fra Psykolognævnet:
Artikler fra nævnene
Artikler fra Ankestyrelsens faglige nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.
Klagenævnet for specialundervisning
Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om Klagenævnet for specialundervisning
Artikel: Klagenævnet for Specialundervisning ændrede næsten hver fjerde af kommunernes afgørelser i 2015
I 2015 ændrede Klagenævnet for Specialundervisning 22 procent af kommunernes afgørelser. Det er flere end året før, viser nævnets årsrapport for 2015.
Ligebehandlingsnævnet
Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om Ligebehandlingsnævnet
Artikel: Skrappere krav til at få en klage behandlet i Ligebehandlingsnævnet
Fra den 1. januar 2016 er kravene til at få en klage behandlet ved Ligebehandlingsnævnet skærpet. Nu kan en klage kun blive behandlet, hvis borgeren har en individuel og aktuel interesse i et konkret spørgsmål.
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
Artikel: SU-ankenævnets sekretariat er flyttet til Ankestyrelsen
Da Ankestyrelsen efter valget i sommer blev en del af et ændret ministerium skete der ændringer i vores opgaver. En af dem var, at SU-ankenævnets sekretariat blev en del af vores organisation.
Psykolognævnet
Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om Psykolognævnet
Artikel: Psykolognævnets første hele år i Ankestyrelsen
Psykolognævnets årsmøde den 27. januar 2017 så tilbage på et år, hvor der blandt andet var fokus på at gøre sagsbehandlingstiden kortere og at sikre en ensartet praksis.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring