Gå til indhold
Psykolognævnet
Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådet, formidler viden og matcher børn til national adoption.
Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet
Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer, lov om elektroniske cigaretter m.v., lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.
Klagenævnet for Specialundervisning
Klagenævnet for Specialundervisning giver her borgere og kommuner et overblik over nævnets behandling af klager over afgørelser om specialundervisning.
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte-ordninger
Ankenævnet afgør sager om en række uddannelsesstøtteordninger. De fleste sager handler om udlændinges ret til SU og om tillæg til studerende med funktionsnedsættelse.
Vi har fundet 470 resultater med emnet Nævn. Viser 441 - 450
Authorisation
Psychologists in Denmark can apply for authorisation in accordance with the act on the rights and duties of psychologists.
Love og regler
Nedenfor finder du de love, skrivelser, vejledninger m.v., der er relevante for autoriserede psykologers faglige virksomhed.
Tilsyn
Den autoriserede psykolog skal i sin faglige virksomhed være opmærksom på følgende regler, skrivelser, vejledninger m.v.:
Autorisation som psykolog
Psykologer, der ønsker at blive autoriseret, skal være opmærksomme på følgende love og retningslinjer for autorisation som psykolog:
Anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog
Personer, der ønsker at få Psykolognævnets anerkendelse af deres erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog fra udlandet, skal være opmærksom på følgende regler:
Forretningsorden for Psykolognævnet
Forretningsordenen for Psykolognævnet beskriver bl.a. Psykolognævnets sagsbehandling.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring