Gå til indhold
Undersøgelser på socialområdet
Ankestyrelsens undersøgelser på socialområdet dækker bl.a. emnerne handicap, hjemløshed, misbrug, udsatte børn og voksne samt kriminalitet.
Social
Ankestyrelsen behandler klager om for eksempel ydelser til handicappede, ældre eller enlige. Der kan være tale om boligstøtte, merudgifter til handicappede eller støtte til bil.
Vi har fundet 71 resultater med emnet Social. Viser 31 - 40
Artikel: Udvisitering af borgere fra botilbud
Kommunen har mulighed for at udvisitere en borger fra et botilbud, når bestemte betingelser er opfyldt. Det betyder, at kommunen i disse tilfælde godt kan tvinge borgeren til at flytte. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om et botilbud efter almenboligloven.
Artikel: Kommunen skal forklare og begrunde tidsforbruget til hjælpeopgaver
Når kommunen giver hjælp i sager om kontant tilskud, skal den fortælle, hvor lang tid, der er afsat til de enkelte opgaver. Og borgeren skal kunne se, hvordan kommunen er kommet frem til de forskellige tidsangivelser.
Artikel: Ny varslingsordning på servicelovens område
Folketinget har vedtaget en ny bestemmelse i serviceloven, som betyder, at borgeren i visse situationer skal varsles 14 uger før, kommunen stopper en hjælp, som borgeren hidtil har fået. Varslingsordningen gælder fra den 1. januar 2018.
Artikel: Sandsynliggørelse af merudgifter kan også ske med dokumentation
Når merudgifter skal sandsynliggøres, kan kommunen bede en borger om at sende dokumentation for tidligere merudgifter. Kommunen kan ikke kræve dokumentationen, hvis borgeren kan sandsynliggøre sine kommende merudgifter på en anden måde. Dokumentationen kan heller ikke bruges til at kontrollere de udgifter, som en borger allerede har haft.
Artikel: Hjælp til ekstra omkostninger under kortvarige ophold i udlandet
En ny principafgørelse fastslår, hvornår personer med funktionsnedsættelse kan få hjælp til ekstra omkostninger under kortvarige ophold i udlandet.
Artikel: Restriktioner for besøgende
Det er kommunens ansvar, at borgerens besøg ikke kommer i konflikt med rammerne for boformen.
Artikel: Hvornår kan forældre få dækket tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage?
Forældrene til et barn med nedsat funktionsevne skal kompenseres for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de er nødt til at tage fri på grund af barnets nedsatte funktionsevne. Det kan for eksempel være, fordi de skal til møder om barnet; også møder i kommunen.
Artikel: Socialpædagogisk støtte – er borgeren i personkredsen?
Når kommunen skal vurdere, om en borger er i personkredsen for socialpædagogisk støtte, skal vurderingen ske for hver aktivitet eller funktion.
Artikel: Skal kommunen dække udgiften til vingummibamser ved hjemmetræning?
Forældre kan få dækket nødvendige udgifter til hjemmetræning – det kan for eksempel være træningsredskaber, kurser og timer med en hjælpetræner. Og ingen træningsredskaber kan udelukkes på forhånd – heller ikke vingummibamser som belønning i et godkendt træningsprogram.
Artikel: En trappelift er ikke i sig selv en stor og dyr boligindretning
En principafgørelse behandler tre sager, der hver især belyser et særligt problem i kommunernes behandling af ansøgninger om trappelifte.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring