Gå til indhold

Artikel: Børn og unge-udvalgene får større kompetence

Det gælder i sager om ændring af anbringelsessted uden samtykke. Kompetencen til at afgøre selve ændringen af anbringelsesstedet er nu flyttet fra forvaltningen til børn og unge-udvalget.

Af specialkonsulent Lone Sperup

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 7, november/december 2015.

Den 1. oktober 2015 er der kommet nye regler om ændring af anbringelsessted for børn og unge anbragt uden for hjemmet. Reglerne gælder, når der ikke er samtykke til ændringen fra den, der har forældremyndigheden, og/eller fra den unge.

Børn og unge-udvalget har fået mere kompetence, og skal nu tage stilling til selve ændringen af anbringelsesstedet. Reglerne betyder også, at alderen for at give samtykke til ændringen er sat ned fra 15 til 12 år. Unge ned til 12 år skal altså nu give samtykke til en flytning.

De gamle regler

Tidligere skulle børn og unge-udvalget i disse sager afgøre om betingelserne for en anbringelse uden samtykke var til stede. Derefter skulle forvaltningen afgøre, hvilket konkret anbringelsessted, barnet eller den unge skulle flytte til.

Fordi børn og unge-udvalget ikke skulle tage stilling til selve ændringen af anbringelsesstedet, var det i realiteten forvaltningen, der afgjorde, om der var grundlag for at flytte barnet eller den unge.

Ankestyrelsen skulle ved behandling af en eventuel klage over børn og unge-udvalgets afgørelse kun forholde sig til anbringelsesgrundlaget, og om kriterierne for anbringelse uden samtykke var til stede. Altså det samme spørgsmål, som børn og unge-udvalget skulle tage stilling til.

De nye regler

Med de nye regler er børn og unge-udvalgets afgørelseskompetence styrket i disse sager. Kompetencen til at træffe afgørelse om selve ændringen af anbringelsesstedet er nemlig flyttet fra forvaltningen til børn og unge-udvalget.

Reglerne understreger, at der skal foretages en samlet vurdering af barnets eller den unges situation. Den vurdering skal afveje hensynet til kontinuitet i anbringelsen med den unges behov for støtte – et behov, der måske dækkes bedst på et nyt anbringelsessted. Når børn og unge-udvalget vurderer, at barnets eller den unges behov for støtte bedst imødekommes ved en ændring af anbringelsesstedet, træffer udvalget afgørelse om en ændring. Derefter afgør forvaltningen, hvor det konkrete anbringelsessted skal være.

Efter de nye regler er alderen for at give samtykke til ændring af anbringelsessted nedsat fra 15 år til 12 år.

Udvalget skal ikke længere tage stilling til, om betingelserne for en anbringelse uden for hjemmet uden samtykke er opfyldt.

Minimumskrav

Efter de nye regler er der nogle minimumskrav til forvaltningens indstilling til børn og unge-udvalget i de nævnte sager.

Indstillingen skal indeholde:

  • barnets eller den unges seneste handleplan med angivelse af blandt andet barnets eller den unges behov for at blive flyttet til et nyt anbringelsessted
  • barnets eller den unges holdning til ændring af anbringelsessted
  • en beskrivelse af, om supplerende støtte til barnet eller den unge under fortsat ophold på det aktuelle anbringelsessted kan imødekomme barnets eller den unges behov for støtte
  • en beskrivelse af det nye anbringelsessteds forventede egnethed til at imødekomme barnets eller den unges behov for støtte og for nære og stabile relationer til voksne
  • en udtalelse fra det aktuelle anbringelsessted og
  • øvrige nødvendige oplysninger, for eksempel relevante oplysninger fra barnets daginstitution. 

De ændrede regler betyder, at Ankestyrelsen skal foretage den samme vurdering af selve grundlaget for at flytte barnet eller den unge som børn og unge-udvalget.

Se mere i lovforslag L 120, 2014-15, der blev vedtaget den 21. april 2015 og lovbekendtgørelse nr. 1053 af 8. september 2015 (Serviceloven).

Lovforslag L 120, 2014-15

Lovbekendtgørelse nr. 1053 af 8. september 2015 (Serviceloven) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring