Gå til indhold

Erstatning for tab af erhvervsevne

Du kan få erstatning for tab af erhvervsevne, hvis din arbejdsskade har medført et erhvervsevnetab på mindst 15 procent.

Du har ret til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis din arbejdsskade har nedsat din evne til at skaffe dig indtægt ved arbejde. Dit erhvervsevnetab skal mindst være 15 procent.

Når din erhvervsmæssige situation er uafklaret, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffe en midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne. 

Bevisbyrde 

Du har bevisbyrden for, at du har et tab af erhvervsevne.

Hvis det er dokumenteret, at du har et tab af erhvervsevne, anser Arbejdsmarkedets Erhvervssikring dette for at være en følge af din arbejdsskade, medmindre overvejende sandsynlighed taler herimod. Det betyder, at det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der har bevisbyrden, hvis de vil nedsætte din erstatning for tab af erhvervsevne.

Årsløn 

Når du er berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætte en årsløn.

Din årsløn viser din indtjeningsevne, og dermed din værdi på arbejdsmarkedet, da din arbejdsskade skete.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anvender din årsløn til at beregne din erstatning for tab af erhvervsevne.  

Læs om arbejdsskader på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside

 

 

 

 

Sidst opdateret 07.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring