Gå til indhold

24062022Temamødenotat om tilbagebetaling efter aktivlovens § 91 stk. 1 nr. 1 og nr. 2 fra juni 2022.pdf

Sidst opdateret 24.06.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring