Gå til indhold

Treårigt fokuseret indsats fra tilsynet

Tilsynet med kommunerne fokuserer sin indsats på lovgivningen på det sociale område blandt andet ved en systematisk gennemgang af samtlige kommuners behandling af danmarkskortet.

Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne gennemfører i perioden 2022-2025 en fokuseret indsats på handicapområdet, der blandt andet vil undersøge, om kommunerne overholder lovgivningen ved at følge op på Social-, Bolig- og Ældreministeriets danmarkskorts overblik over omgørelsesprocenter.

Ankestyrelsens tilsyn vil følge op på kommunernes behandling af resultaterne i danmarkskortet ved blandt andet systematisk at gennemgå samtlige kommuners behandling af resultaterne i danmarkskortet og følge op på, om kommunerne lever op til forpligtigelsen om at tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan på socialområdet.

Tilsynets opfølgning skal understøtte et øget kommunal fokus på retssikkerheden for borgerne på det sociale område.

Behandling af danmarkskortet og eventuel handlingsplan som opfølgning på danmarkskortet
Danmarkskortet viser omgørelsesprocenter på socialområdet, og resultatet skal behandles af kommunalbestyrelsen på et møde inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet offentliggøres.
Tilsynets opfølgning indebærer en årlig systematisk gennemgang af samtlige kommuners behandling af danmarkskortet. Ankestyrelsens tilsyn vil i den forbindelse også se på, hvordan kommunerne løfter opgaven med at tage stilling til behovet for at udarbejde en handlingsplan.

Filer vedr. danmarkskortet:
Brev til kommunernes kommunalbestyrelser om ændring af loven, og  de skærpede krav, Referater fra kommunalbestyrelsesmøder

Ankestyrelsens tilsyn vil gennemgå referater fra kommunalbestyrelsesmøder i samtlige 98 kommuner for at identificere eventuelle ulovlige beslutninger. Gennemgangen vil foregå som stikprøvenedslag i hver enkelt kommune to gange om året.


Kvalitetsstandarder

Ankestyrelsens tilsyn vil gennemgå udvalgte kvalitetsstandarder i 33 kommuner om året i perioden i 2022 og 2023 og 32 kommuner i 2024, så vi på denne måde kommer rundt om alle 98 kommuner i løbet af de tre år.
Kvalitetsstandarder er de nedskrevne og offentligt tilgængelige beskrivelser af den hjælp, kommunens borgere kan forvente fra kommunen, hvis der er behov for det.

Siden opdateres løbende.

Overordnet tidsplan:
Initiativerne starter op i 2022 og vil løbe hen over de næste tre år.

Sidst opdateret 11.01.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring