Gå til indhold

Temamødenotat om sanktioner for udeblivelse fra tilbud samtaler og manglende booking af samtaler efter aktivlovens §§ 36 37 og 37 a.pdf

Sidst opdateret 28.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring