Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, december 2021

Læs om beskyttelse af børn under samvær, ydelsesloftets betydning for kommunernes beregning af tabt arbejdsfortjeneste og særlige fokusområder, når kommunen vil frakende et fleksjob, som er bevilget på et forkert grundlag.

Beskyttelse af børn under samvær

I artiklen gennemgår vi væsentlige fokusområder i Ankestyrelsens sager om anbringelse, hvor et barn eller en ung skal have samvær med en person, der har eller formodes at have begået overgreb mod et barn eller en ung.

Læs hele artiklen: Beskyttelse af børn under samvær
 

Tabt arbejdsfortjeneste: Det betyder ydelsesloftet for kommunernes beregning af tabt arbejdsfortjeneste

I Ankestyrelsen oplever vi af og til, at kommunerne anvender reglerne om ydelsesloftet forkert i beregningen af en forælders tabte arbejdsfortjeneste. I denne artikel sætter vi fokus på reglerne ved beregningen og ydelsesloftets praktiske betydning for beløbets størrelse.

Læs hele artiklen: Tabt arbejdsfortjeneste: Det betyder ydelsesloftet for kommunernes beregning af tabt arbejdsfortjeneste

Særlige fokusområder, når kommunen vil frakende et fleksjob, som er bevilget på et forkert grundlag

Ankestyrelsen har i den seneste tid oplevet en mindre stigning i antallet af klagesager, hvor kommunen har frakendt fleksjob og fleksløntilskud med tilbagevirkende kraft, fordi kommunen er blevet opmærksom på, at borgeren aldrig har været i målgruppen for fleksjob. Artiklen har fokus på de juridiske faldgruber, der kan være i sådanne sager.

Læs hele artiklen: Særlige fokusområder, når kommunen vil frakende et fleksjob, som er bevilget på et forkert grundlag

Sidst opdateret 25.01.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring