Eksempel

Kommune A medvirker til, at en kvinde får ophold i et botilbud i Kommune B. Kommune B, der bliver kvindens opholdskommune, tilkender førtidspension. Kvinden flytter videre til et tilsvarende botilbud i Kommune C. Kommune C bliver opholdskommune for kvinden. 

Kommune C har ret til refusion fra Kommune A for sine udgifter efter reglerne om medvirken til ophold i botilbud i en anden kommune. 

Kommune C har ret til refusion for sine udgifter til førtidspension fra Kommune B, da Kommune B tilkendte førtidspension. 

Der er mellem Kommune B og Kommune C ikke konkurrerende refusionsforhold, og retten til refusion for udgifter til førtidspension udskydes ikke.

Sidst opdateret 02.12.2019