Gå til indhold

Peter, rettergangsfuldmægtig

Peter

Peter er specialkonsulent i retssagsenheden på arbejdsskadeområdet. Læs her, hvad han har at sige om det.

I Ankestyrelsen behandler jeg afgørelser om arbejdsskadesager, der er blevet anket. Og så bistår jeg Kammeradvokaten i de sager, som de fører for os. Jeg arbejder også som rettergangsfuldmægtig. Det vil sige, at jeg går i retten og repræsenterer Ankestyrelsen i de sager, vi selv fører; de kaldes i daglig tale ”hjemtagne retssager”. Siden jeg blev færdiguddannet jurist i 2012, har jeg arbejdet med arbejdsskader. Jeg kom til Ankestyrelsen i 2021, og før var jeg ansat i Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor.

Retssager

Det er spændende og udfordrende at få lov at forsvare Ankestyrelsens afgørelser i retten. Jeg har aldrig tidligere arbejdet med retssager, selvom jeg i forvejen har et stort indblik i arbejdsskadeområdet. Som rettergangsfuldmægtig tager jeg hovedforhandlinger i byretten og udfærdiger processkrifter, selvom jeg ikke er advokat. Hvis det under retssagsarbejdet viser sig, at vores afgørelse er forkert, genoptager jeg afgørelsen og træffer en ny afgørelse. Alt det foregår selvfølgelig under tæt sparring med mine dygtige kollegaer. De er guld værd, for de har typisk mange års erfaring med retssager eller solid erfaring med arbejdsskadesager eller erfaring på begge områder.

Det bedste ved jobbet

Det bedste ved jobbet er, at jeg får lov til at beskæftige mig med hele det afsluttende forløb i en arbejdsskadesag og i tæt sparring med mine kollegaer. Der er sager, jeg sidder med, som kulminerer i en hovedforhandling, hvor jeg får mulighed for at møde den tilskadekomne eller det forsikringsselskab, som har rejst sagen. Og det er under hovedforhandlingen, jeg skal fortælle retten, hvorfor vi mener, at vores afgørelse er korrekt. Det er både en stor udfordring og en stor tilfredsstillelse at kunne få mulighed for at fremlægge en sag, som Ankestyrelsen har truffet afgørelse i.

Det sociale liv i Ankestyrelsen

Jeg spiser dagligt frokost på kryds og tværs med mine kollegaer i kantinen, der i øvrigt leverer god mad til fornuftig pris. Der er også rig mulighed for at deltage i sociale arrangementer, hvor hele Ankestyrelsen kan deltage eller bare enkelte afdelinger. Senest har jeg deltaget i DHL-stafet - det var hyggeligt, og næste gang skal vi til afdelingsdag med arbejdsskadeafdelingen.

Sidst opdateret 23.11.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring